Általános szerződési feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok

Jelen jogi nyilatkozat kiterjed a www.dorsphotos.com/ domain név oldalára, minden aloldalára, és az ott elérhető, onnan letölthető minden információra, anyagra. A jogi nyilatkozat érvényes 2022. január 1-jétől visszavonásig. Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV) fenntartja magának a jogot a jogi nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására. 

A honlap üzemeltetője

Név: Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV)
Levelezési cím: 1021 Budapest, Modori utca 12. 
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36-20-352-5826

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, fényképek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV). Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV). A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatgyűjtés

Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV) tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap „Kapcsolat” nevű pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges. Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV) ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és a látogató tájékoztatása céljára elektronikus hírközlési úton (pl. e-mail), használja fel.

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó, érdeklődő személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a [email protected] elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Dr. Almási-Kerényi Dóra Judit (EV).

Fotózás feltételei

A Hozzájáruló kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.

A Hozzájáruló elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez (beleértve az instagram vagy egyéb filtereket is) csak a Fotográfusnak van joga.

​A nyers fotók, másolatok és a sokszorosítással létrejött fényképek a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.

A Hozzájáruló elfogadja, hogy az esetleges változtatási igényei nem meghatározott időre készülnek el, hanem a Fotográfus kapacitásának megfelelően. A Fotográfus kijelenti, hogy amennyiben lehetséges az adott változtatás, saját alkotó szabadságát nem befolyásolva, vállalja annak elvégzését. 

​Hozzájáruló engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását. A felhasználási jog kiterjed az fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.

​A Hozzájáruló kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti.

​Az Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.

​A Hozzájáruló elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák).

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
Honlap: https://www.naih.hu

hu_HU